Hyundai Motor News

News

Rozšíření centrály Hyundai v Německu

03.08.2009
  Rozšíření centrály Hyundai v Německu Společnost Hyundai Motor Europe GmbH zakoupila pozemek o rozloze 16.300 metrů čtverečních v Offenbachu, aby zde vybudovala svou novou evropskou centrálu. Stávající centrum v Rüsselsheimu zůstane výhradně výzkumným a vývojovým centrem a centrem designu. Jeho kapacita tak bude zčtyřnásobena. Rüsselsheim – Hyundai Motor Europe GmbH oznámil nákup pozemku o rozloze 16.300 metrů čtverečních v Offenbachu nad Mohanem od firmy Viterra Development GmbH. Hyundai Motor plánuje otevření svého nového evropského ústředí v Kaiserlei v roce 2006. „Naše předpovědi nás předběhly,” řekl viceprezident Hyundai Motor Europe GmbH Werner H. Frey. „Chápeme to jako naší historickou šanci na vyšší nárůst než je průměr evropského trhu. Abychom toho dosáhli, musíme upravit naše obchodní požadavky podle našich odvážných cílů. Pro laiky to znamená, že musíme specializovat náš výzkum a vývoj stejně tak, jako design z pohledu požadavků a potřeb evropského trhu. Stejně tak musíme diverzifikovat naše prodejní a marketingové aktivity.” Společnost Hyundai Motor Europe přemístila své ústředí do Rüsselsheimu v roce 2003. Společnost do tohoto centra investovala přes 55 milionů euro. V dalších letech budou kancelářské prostory rozšířeny o padesát procent tak, aby Hyundai mohl dostát rostoucím požadavkům jak výzkumu a vývoje tak i centra designu. V Rüsselsheimu, kde se nachází evropské technologické centrum firmy Hyundai, bude kapacita pro 400 inženýrů a designérů. K tomuto rozšíření dojde v roce 2006, kdy Hyundai Motor Europe GmbH přemístí své ústředí do Offenbachu. „Během první stavební fáze investujeme v Offenbachu 50 milionů eur a vytvoříme kapacitu pro 200 zaměstnanců,” řekl Frey a dodal: „V současnosti prodáváme v Evropě 350 000 vozidel, což znamená nárůst o více než 20% v porovnání s minulým rokem. Do roku 2010 plánujeme naše prodeje zdvojnásobit. Pokud se naše značka bude vyvíjet podle plánu, investujeme 10 milionů eur do dalšího rozšíření budov pro dalších 400 zaměstnanců. Offenbach se stane prodejním a marketingovým centrem firmy Hyundai v Evropě.“ „Naše srdce leží v regionu Rýn-Mohan,” řekl Kwan-Heum Um, Prezident Hyundai Motor Europe GmbH. „tento region nabízí výrobcům automobilů mnoho strategických výhod: vysoce kvalifikované pracovní síly, optimální infrastrukturu a značný potenciál dodavatelů dílů pro výrobu.“
  • Tag : 2004, Tiskové zprávy

copyright © 2018 PressWeb | Hyundai.cz