Hyundai Motor News

News

Hyundai pomáhá Zálezlicím

03.08.2009
Tisková informace č. 14 ze dne 14. 10. 2002 Hyundai pomáhá Zálezlicím Povodně v Čechách sice již skončily, voda je pryč, ale následky se bohužel budou řešit ještě dlouho. Firmy i jednotlivci stále pomáhají jak finančně, tak i materiálně. Hyundai Motor CZ také již v srpnu finančně přispěl na konto Člověk v tísni. Obec Zálezlice, jedna z nejhůře postižených obcí v Čechách se již vyrovnala se šokem spojeným s katastrofou, která ji postihla. Nyní je však třeba jít dál a operativně řešit nastalou situaci. V rámci vyřizování mnoha různých povolení, osobní komunikaci s úřady a mnoha zajišťování nezbytných a důležitých záležitostí spojených s obnovou obce, je jistě zapotřebí být mobilní. Hyundai Motor CZ v rámci pomoci Zálezlicím se rozhodl poskytnout svůj nejnovější model Hyundai Getz na dobu šesti měsíců a tento vůz byl slavnostně předán zástupci starosty obce Zálezlice panu Jaroslavu Novákovi v prodejně Hyundai - Auto Palace Butovice. Věříme, že tímto alespoň malým dílem přispějeme k rychlejší obnově obce Zálezlice.
  • Tag : 2002, Tiskové zprávy

copyright © 2018 PressWeb | Hyundai.cz