Hyundai Motor News

News

Hyundai a ekologie

26.06.2009
Tisková informace č. 16 ze dne 26. 6. 2009 Na letošním Fóru OECD vybídla společnost Hyundai vlády, aby více přispěly k podpoře „zelené automobilové revoluce“ (Offenbach/Praha) Na Fóru OECD 2009, pořádaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), vyzvala společnost Hyundai Motor Europe vlády všech států světa, aby hrály významnější roli v procesu přechodu automobilového průmyslu směrem k „zeleným“, pro životní prostředí šetrnějším technologiím a energiím. Allan Rushforth, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, ve svém projevu na Fóru, které se konalo 24. června v Paříži, upozornil na některé překážky, jimž musí výrobci automobilů čelit ve své snaze poskytovat spotřebitelům čistější alternativy tradiční techniky na fosilní paliva. V porovnání se stejným obdobím roku 2008 vzrostl prodej menších vozů Hyundai během prvních pěti měsíců o více než 70%, neboť zákazníci chtějí menší automobily než doposud. Rushforth však také prohlásil, že zákonodárci musí stanovit jasnější směr, pokud má na ekologičtější vozidla přejít větší počet motoristů. S ohledem na nekonzistentní daňové pobídky nabízené v různých evropských zemích na podporu prodeje automobilů s nižšími emisemi prohlásil Rushforth dále: „Jen v Evropě jsou výrobci automobilů nuceni vyvíjet produkty, které musí vyhovovat velmi široké škále různých daňových zákonů týkajících se automobilů. To je skličující úkol, jehož splnění vyžaduje výrazné investice navíc v oblasti vývoje produktů a marketingu. Podstupujeme riziko, že zanikne společný trh automobilů, čímž vzniknou náklady, které nakonec bude muset nést spotřebitel.“ Značka Hyundai se dnes řadí mezi nejaktivnější zastánce výroby motorových vozidel maximálně šetrných k životnímu prostředí. Rushforth při pohledu na konkrétní technologie prohlásil, že k většímu rozšíření elektromobilů dojde pouze tehdy, až vlády a distributoři elektrické energie přispějí svým dílem k vybudování nezbytné podpůrné infrastruktury. „To znamená výstavbu dobíjecích stanic u silnic a přepracování regulačního rámce, který by zajistil vznik parkovišť výhradně pro elektromobily a snížil mýtné a daně pro vozidla s čistým elektrickým pohonem. To všechno bude pro podporu prodeje rozhodující,“ dodal. Společnost Hyundai Motor Europe byla jediným představitelem automobilového průmyslu na Fóru, kterému předsedal H.E. Han Seung-soo, ministerský předseda Korejské republiky. Firma Hyundai mnohokrát dala najevo svůj závazek řešit ekologické problémy zaváděním komplexního etického přístupu do svých výrobních závodů a do procesu vývoje nových produktů.
  • Tag : 2009, Tiskové zprávy

copyright © 2018 PressWeb | Hyundai.cz