Hyundai Motor News

News

Šrotovné prezidentem schváleno!

13.07.2009
Tisková zpráva č. 18 ze dne 13. 7. 2009 Šrotovné bylo prezidentem schváleno Šrotovné platí od 15. července 2009 Automobily značky Hyundai je možné zakoupit s příspěvkem 30 000 Kč (šrotovným) (Praha) navzdory všem spekulacím, prezident společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o. , K.Y. Lee schválil šrotovné a tím všechny mile překvapil. Od středy 15. července 2009 tak mohou všichni zájemci o nový vůz Hyundai, kteří vlastní automobil vyrobený před 1.7.1999 žádat o šrotovné ve výši 30 000 Kč. Akce, která je limitována nabídkou ze strany značky Hyundai 200 vozy (od Hyundai i10 až po Hyundai H-1 Tour/Van), platí do vyprodání zásob. Zájemce o šrotovné od Hyundai je povinen splnit podmínky, které vychází z podmínek daných státem v okolních zemích, kde šrotovné dotoval stát. Detaily těchto podmínek jsou uvedeny níže v této zprávě. Dodatečná sleva 30tis Kč nad rámec aktuálně platných akčních ceníků bude poskytnuta za níže uvedených podmínek pro prvních 200 zákazníků. Po vyčerpání limitu 200 vozidel bude akce bez náhrady a dalších nároků ukončena. 1) Staré vozidlo Zákazník je vlastníkem vozidla, které plní následující podmínky: staré vozidlo musí být kategorie M1 (osobní automobil) nebo N1 (malý nákladní automobil do 3,500kg) staré vozidlo musí být vyrobené před 1.7.1999 staré vozidlo bylo zaregistrované v evidenci motorových vozidel ČR nejpozději k 1.7.2009 vlastník vozidla (ve starších dokladech o evidenci vozidla je to držitel vozidla) musel nabýt vlastnictví vozu před 1.1.2009 2) Výběr nového vozidla u autorizovaného prodejce. vozidlo je v den předložení žádosti o šrotovné dostupné na skladě dovozce nebo prodejce (lokace Koper, Mosolf, Prodejce) ceníková cena vozu dle aktuálně platného základního ceníku nového vozu nepřesahuje 500.000 Kč s DPH 3) Odevzdání starého vozidla na ekologickou likvidaci, sešrotování. Vlastník odevzdá vozidlo dle bodu 1 autorizovanému prodejci Hyundai, který zajistí na vlastní náklady jeho ekologickou likvidaci. Prodejce zajistí fotokopii původního dokladu o evidenci vozidla (podle stáří vozidla a poslední změny evidenčních dokladů to může byť fotokopie Technického průkazu nebo fotokopie Osvědčení o evidenci vozidla), ze kterého bude možno potvrdit skutečnosti dle bodu 1. a), b), c), d). Pokud se na fotokopii evidenčního dokladu nenachází údaj, kterým je možné prokázat body 1. a), b), c), d). , zajistí zákazník na příslušném DI samostatný doklad tyto chybějící informace potvrzující. 4) Trvalé vyřazení starého vozidla z evidence vozidel. Vlastník požádá Dopravní Inspektorát o trvalé vyřazení starého vozidla z evidence motorových vozidel. Zákazník zajistí od DI Potvrzení o vyřazení vozidla z evidence, případně fotokopii původního dokladu o evidenci vozidla ze které bude zjevné trvalé vyřazení vozidla z evidence. Potvrzení o trvalém vyřazení vozidla z evidence odevzdá autorizovanému prodejci Hyundai a to nejpozději v den převzetí nového vozu. Prodejce ověří správnost předložených dokladů. 5) Nákup nového vozu a čerpání "šrotovného Hyundai". Nové vozidlo musí zákazník převzít do 30ti dnů od data schválení žádosti o šrotovné Hyundai dovozcem HMCZ. V případě, že zákazník z jakéhokoliv důvodu na jeho straně nebude schopen zajistit nákup a převzetí vozu v termínu 30ti dnů, bude jeho žádost o šrotovné Hyundai považována za neplatnou. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, vzniká kupujícímu nárok na dodatečnou slevu z platného akčního ceníku při koupi osobního motorového vozidla (kategorie M1) ve výši 30.000 Kč s DPH. Nové vozidlo musí být registrováno na stejnou osobu jako staré vozidlo ke sešrotování, což musí zákazník doložit fotokopií dokladu o evidenci ze kterého bude zjevný první vlastník vozidla. Tuto povinnost musí zákazník splnit během 5ti pracovních dnů od převzetí vozidla, v opačném případě ztrácí nárok na slevu 30.000 Kč a tato po něm bude vymáhána zpět.
  • Tag : 2009, Tiskové zprávy

copyright © 2018 PressWeb | Hyundai.cz